Overholdelse af husorden

30.1 Alle beboere skal selv overholde husordenen og hjælpe andre til at gøre det samme. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne og har til hensigt, at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.

30.2 Da administrationen har ansvaret for, at husordenen bliver overholdt, har de pligt toæ at påtale gældenende bestemmelser. Dette sker normalt mundligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

30.3 Når du modtager vejledning og påtaler fra administrationen, har du pligt til at efterkomme dem straks og senest inden for den eventuelle frist, som administrationen sætter for at bringe forholdet i orden.

30.4 Vedvarende og gentagende brud på husordenen kan i væreste fald resultere i en opsigelse.