Konfliktløsning

29.1 For at undgå at en konflikt optrappes, er det en god idé at tale, med den anden beboer, inden du vælger at klage, så I sammen kan finde en fælles løsning.

29.2 Er det ikke muligt at finde en fælles løsning, kan du henvende dig til administrationen. De vil vudere, om konflikten skal forsøges løst med hjælp fra en konfliktmælger ansat i administrationen.

29.3 Det er administrationen, der behandler klager over beboer, der ikke overholder husordenen. Fortsætter du med at være generet af en anden beboer, kan du derfor klage til administrationen, som skla påse, at husordenen bliver overholdt, jf. punkt 30. Du bedes udfylde Boligforeningen  AAB´s standardblamket ved klager. Så er du sikker på at administrationen får alle de relevante oplysninger.

29.4 Administrationen kan påtale forholdet over for den beboer, der ikke overholder husordenen, og pålægge denne at indrette sig efter den gældende husorden.

29.5 Retter beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påtalen fra administrationen, vil administrationen vurdere om sagen skal indbringes for beboerklagenævnet.