Hårde hvidevarer der installeres i boligen i boperioden

26.1 Ønsker du at installere opvaskemaskine eller vaskemaskine, skal du søge om GODKENDELSE hos varmemesteren, inden du påbegynder arbejdet.

26.2 Installationen af hårde hvidevarer skal udføres fagligt, forsvarligt af en autoriseret håndværker. Dette gælder også for lejemål, som allerede er forsynes med de nødvendige installationer.

26.3 Er dine hårde hvidevarer ikke installeret korrekt, vil du blive gjort erstatningesansvarlig for skader, som følger af dine installationer. Udbedringen af skaderne og lovliggørelse af installationen vil blive fortaget af en autoriseret håndværker, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

26.4 Vaskemaskiner i lejligheden må kun anvendes fra kl. 08.00 til kl. 20.00 (mandag til søndag). Hvis man ønsker at vaske tøj uden for dette tidsrum, anvises der til vores fællesvaskeri.