Fælleslokale

10.1 Ved udlejning af fælleslokalet skal man efterlade lokalet i samme stand som før udlejning fandt sted.

10.2 Alle genstande, som  befinder sig i fælleslokalet, tilhører fælleslokalet, og må ikke fjernes.

10.3 Der må ikke anvendes tape på vægge, gulve, og borde, samt stole.

10.4 I lejeperioden skal lyden holdes på et passende niveau.

10.5 Støjende adfærd i fælleslokalet efter kl. 22.00 er ikke tilladt.

10.6 Musikken skal ophøre/ slukkes senest kl. 01.00. 

10.7 Gæster/festdeltagerne skal have forladt lokalet senest kl. 02.00.