Grill

5.1 I gården er opstillet en grill, som frit kan benyttes af alle beboer. Derudover er det også tilladt at bruge egen medbragt grill. Brugen af grillen skal ALTID ske i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.2 Når du griller, skal du tage hensyn til dine naboer og andre i din nærhed, der kan blive generet af røøgen, Hav vand klar til slukning, hvis uheldet skulle være ude.

5.3 Aske fra alle slags grill og engangsgrill må ikke henkastes i affaldscontainere, før den er helt skukket og afkølet.

5.4 Ved benyttelse af egen grill (både engangs- og flergangsgrill) skal denne anbringes på brandsikkert materiale (fx. på fliser, asflaten eller på den opstillede grill). Grillen må IKKE stilles direkte på græsset, borde eller stole.

5.5 Det er IKKE tilladt at grille på altanen af hensyn til dine naboer og andre i din nærhed, der kan blive generet.