Postkasser

18.1 Du har PLIGT til at tømme din postkasse og fjerne papiraffald. Papiraffald skal smides ud i de hertil indrettede containere, og IKKE på gulvet opgangene.