Skadedyr

16.1 Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker, væggelus, klanner og lignende, skal du straks meddele det til varmemesteren.

16.2 Er der skadedyr i din bolig og/eller opgang, er det vigtigt, at du følger administrationens eller skadedyrsbekæmperens anvisninger. Følges anvisningerne ikke, vi du blive gjort erstatningsansvarlig for udbedringerne, som følger af din adfærd. Arbejdet vil blive fortaget af en fagkyndig skadedyrsbekæmper, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

16.3 For at mindske risikoen for skadedyr må du ikke efterlade affald, herunder køkkenaffald, uden for container og skralderum. Af samme årsag er det IKKE tilladt at fordre fugle, katte og andre smådyr.

16.4 Man må ikke anvende de nødvendige vinduesrammer/skærmer til opmagasinering af mad.