Parkering og motorkørsel

9.1 Lastvogne (biler over 3,5 t) og uindregistrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område.

9.2 Parkering på fortorve er ikke tilladt, heller ikke ved af- og pålæsning, da fliserne bliver ødelagt.

9.3 Campingvogne, anhængere og ligende må ikke holde på afdelinges område.

 

 

 

 

Afdelingen har en del parkeringspladser, som beboere i ejendommen kan leje. Henvend dig til AAB for at høre nærmere.

Parkering på fortove er ikke tilladt, heller ikke ved af- og pålæsning, da fliserne bliver ødelagt.

Lastvogne og varevogne samt ikke-registrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område.

Campingvogne, anhængere og lignende må kun holde på afdelingens område, hvis afdelingsbestyrelsen har anvist specielle pladser.