Maskiner

12.1 Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, må kun benyttes i dagtimnerne og skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt.

12.2 El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må kun bruges på følgende tidspunkter:

Mandag til fradag: fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

Weekend og helligdage: fra kl. 10.00 til kl. 16.00.