Lofts- og kælderrum

21.1 Du må opbevare indbo eller effekter i lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for din bolig, men der må IKKE efterlades genstande og affald uden for disse.

21.2 Tildelte lofts- og kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af boligen.

21.3 Lofts- og kælderrum er ofte indrettet i de sikringsrum, som er påkrævet i lovgivningen. Det  betyder, at det med kort varsel kan kræves, at rummene ryddes. Rummene skal altid, også selvom de er tomme, være aflåste, og eventuelle vinduer SKAL være hele og lukkede.

21.4 Lofts- og kælderrum må ALDRIG benyttes som opholds- og soverum.

21.5 Du må ikke uden forudgående godkendelse fra varmemesteren tage tomme lofts- og kælderrum i brug.

21.6 Ekstra lofts- pg kælderrum kan lejes til beboere. Ved fraflyning skal nøgler afleveres tilbage til ejendomskontoret.