Fællesarealer

3.1 Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op efter dig og dine gæster på afdelingens fællesarealer, herunder bordende og stolene i gården, legeplader, gange, trapper og opgange. Undgå at efterlade affald.

3.2 Undelader du at rydde op efter dig, vil administationen sørge for oprydning, og du kan risikere at få en regning, som du har pligt at at betale.

3.3 På fællesarealer som f.eks. kælderrum, loftsrum, opgange, repos m.v. må du ikke påbevare eller bruge ting, som  ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger, ting og de andre beboere i gården.

3.4 Da trappearealerne og reposerne er flugtveje, må du ikke stille store eller små effekter her. Dette inkulderer eksempelvis cykler, barnevogne, fodtøj og planter.

3.5 Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure. Voksne skal hjælpe egne børn med at overholde dette.

3.6 Det er ikke tilladt at ryge i kælderrum, loftsrum, selskabslokaler, fællesvaskerier, opgange eller i øvrigt på afdelingens indedøres fællesarealer.

3.7 Gadeporte og døre- skal holdes lukket.

3.8 Støjende adfærd i gården er IKKE tilladt efter kl 22.00, jf. også 11.2.