Cykler, barnevogne og lign.

7.1  Cykler, knallerter, barnevogne og lignende skal så vidt mulligt parkeres i de stativer og/eller rum, som afdelingen har inrettet til formålet. 

7.2 'af sikkerhedmæssige grunde skal du altid sikre dig, at din cykel- og barnevogn er aflåst.

7.3 Efterladte cykler, knallerter, barnevogne og lignende kan blive fjernet i forbindelse med oprydning i afdelingen. Beboerne vil blive varslet om oprtdningen gennem opslag.

7.4 El-løbehjul- og knallerter er IKKE tilladt på gangstier eller gårdarealer.

7.5 Cykler i gården skal altid holde tilbage for gående. Cyklister SKAL udvise hensynsfulhed over for gående.

7.6 Cykler på ikke parkeres i porte, opgange og kældergange.

7.7 Der henstillestil at der ikke stilles/parkers cykler op ad muren.

Cykelkældre:

  1. Frederikssundsvej 120B
  2. Parkstykket 3
  3. Parkstykket 5-7
  4. Hyrdevangen 2
  5. Frederikssundsvej 122 C
  6. Frederikssundsvej 122 A
  7. Frederiksssundsvej 120 C

Barnevognsrum:

Frederikssundsvej 122 D og Hyrdevangen 22

Knallertrum:

Parkstykket 1-3