Bad og toilet

28.1 Når du bader, bedes du tage hensyn til dine naboer og miljøet.

28.2 Husk udluftning efter endt bad.

28.3 Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden og ikke i toilettet eller håndvasken for at undgå tilstopning af afløbsrør.

28.4 Viser det sig, at din adfærd medfører tilstopning af afløbsrør, vil varmemesteren sørge for, at forholdet bliver udbedret af en autoriseret håndværker, og du kan risikere at modtage en regning, som du har pligt til at betale.

28.5 Er VVS-installationerne i stykker og/eller utætte, skal du hurtigst muligt melde det til varmemesteren.