Sådan behandler du dit affald

I afdeling 27 er der 4 affaldsrum og et rum til storskald i gården. Der er opstillet containere til forskellig typer affald, se skiltene i affaldsrummene.

Alt affald skal pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det ud i affaldscontaineren.

Husk altid at lukke låget til affaldscontaineren af hensyn til lugt og skadedyr. 

Flasker, glas, papir, aviser, pap og batterier skal sorteres i de opstillede containere.

Bolig, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.

Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, vil du få en skriftlig henvendelse, og du skal inden for en frist bringe forholdene i orden.

Ved gentagelse vil affaldet blive fjernet og kasseret.

Storskrald

Større ting til udsmidning skal sættes i storskraldsrummet ved Hyrdevangen 2-4.

Storskrald skal sættes ind i skuret og ikke ved siden af.

Hvis du er i tvivl, så kontakt ejendomsfunktionæren Bent.

 

 

Dagrenovation

Alt skrald skal lægges i containere og containeren skal altid kunne lukkes.

Ellers risikerer vi, at der kommer rotter!

Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.

Affald til genanvendelse

Pap

Papkasser skal klappes sammen, så de fylder mindst muligt.

Bemærk, pizzabakker, mælke- og juicekartoner er ikke egnet til genanvendelse.

 

Metal/plastik

Emballagen skal være drypfri og fri for madrester.

Det er ikke nødvendigt at skylle emballagen - hvis du gerne vil skylle, brug da koldt vand og i små mængder.

 

Bioaffald

Brug kun de grønne poser til bioaffald.

Poserne kan afhentes på afdelingskontoret eller bestilles via https://www.kk.dk/bioposer

 

Glas

Alt glas skal i glascontainere.

Der er to glascontainere - ved de to affaldsskure langs Frederikssundsvej.

Undlad venligst at stille glas i skurene.